Punesim

punesim ne gjermani

PUNËSIM I SHPEJTË DHE I SIGURT

Erca Albania kërkon të rekrutojë kandidatë 𝐧ë 𝐆𝐉𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐈🇩🇪, 𝐙𝐕𝐈𝐂Ë𝐑🇨🇭, 𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈🇬🇧, 𝐒𝐇𝐁𝐀🇺🇸, 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 🇮🇹. 𝐌𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐲𝐧ë 𝐬𝐲𝐧𝐨𝐧 𝐭ë 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨𝐣ë 𝐦ë 𝐬𝐡𝐮𝐦ë 𝐦𝐮𝐧𝐝ë𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐧ë𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐧ë 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢 𝐭ë 𝐦ë𝐝𝐡a…