punesim ne gjermani

PUNËSIM I SHPEJTË DHE I SIGURT

Erca Albania kërkon të rekrutojë kandidatë 𝐧ë 𝐆𝐉𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐈🇩🇪, 𝐙𝐕𝐈𝐂Ë𝐑🇨🇭, 𝐀𝐍𝐆𝐋𝐈🇬🇧, 𝐒𝐇𝐁𝐀🇺🇸, 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈 🇮🇹. 𝐌𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐲𝐧ë 𝐬𝐲𝐧𝐨𝐧 𝐭ë 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨𝐣ë 𝐦ë 𝐬𝐡𝐮𝐦ë 𝐦𝐮𝐧𝐝ë𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐧ë𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐧ë 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢 𝐭ë 𝐦ë𝐝𝐡a…

🇩🇪 𝐆𝐉𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐈

➡ Infermiere – diplomë + licencë ,njohuri të gjuhës gjermane niveli B2 (e mbrojtur me certifikatë).

➡ Nd\Infermiere – diplomë, njohuri të gjuhës gjermane niveli A2-B2 (e mbrojtur me certifikatë).

➡ Mami (të gatshme për të punuar si ndihmëse infermiere) diplomë, njohuri të gjuhës gjermane niveli A2-B2 (e mbrojtur me certifikatë).

➡ Fizioterapiste – diplomë, njohuri të gjuhës gjermane niveli B2 (e mbrojtur me certifikatë).✅ Pranohen edhe kandidatët pa eksperincë pune edhe të gatshëm për të mësuar gjuhën gjermane.

➡ Elektricist: diplomë të profesionit edhe njohje të gjuhes gjermane niveli A2 (e mbrojtur me certifikatë)

➡ Graphic Design: eksperiencë pune (motion graphics).

➡ Specialist Gipsi: eksperiencë pune ✅për personat që ndodhen në Gjermani edhe nuk kanë një vend pune.