Me punedhenesin e kompanise se ndertimit ne Gjermani.
Gjate intervistave me punedhenesin ne zyrat e ERCA

Gjate intervistave me punedhenesin ne zyrat e ERCA

Gjate intervistave me perfaqesuesin e kompanise se ndertimit ne Gjermani

Gjate intervistave me perfaqesuesin e kompanise se ndertimit ne Gjermani