Endri Alliraj dhe Amarildo Hoxha (fotograf) te punesuar ne Fulda