Dhimiter Bodurri dhe Sokol Bodurri te punesuar ne Qatar