Aleks Tafa dhe Bashkim Oga (ndertim) te punesuar ne Gjermani